Husorden

GENERELT

Den enkelte lejer er forpligtet til at overholde de i Husordenen fastsatte bestemmelser jfr. Lejelovens § 27 stk. 2. Lejeren er endvidere forpligtet til at sørge for, at husordensreglerne også overholdes af medlemmer af lejerens husstand, samt de personer og gæster som besøger lejeren eller opholder sig i dennes lejlighed. Overtrædelse af husordensreglerne kan i gentagelsestilfælde medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet efter Lejelovens § 83 litra e eller § 93 litra g.